Κρύο δωμάτιο

  • Cold Room

    Κρύο δωμάτιο

    Το κρύο δωμάτιο παρέχεται από τον πελάτη με το απαιτούμενο μήκος, πλάτος, ύψος και θερμοκρασία χρήσης. Θα προτείνουμε το αντίστοιχο πάχος του ψυκτικού θαλάμου ανάλογα με τη θερμοκρασία χρήσης. Οι κρύες αίθουσες υψηλής και μέσης θερμοκρασίας χρησιμοποιούν γενικά πάνελ πάχους 10 cm, και η αποθήκευση χαμηλής θερμοκρασίας και η κατάψυξη συνήθως χρησιμοποιούν πάνελ πάχους 12 cm ή 15 cm. Το πάχος της χαλύβδινης πλάκας του κατασκευαστή είναι γενικά πάνω από 0,4MM και η πυκνότητα αφρού του ψυκτικού θαλάμου είναι 38KG ~ 40KG / κυβικό μέτρο ανά κυβικό μέτρο σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο.